Novo mesto v arheoloških obdobjih ob stoletnici raziskovanj

Avtorji

  • Tone Knez

Ključne besede:

Novo mesto, arheološke raziskave

Povzetek

V članku daje avtor strnjen pregled arheološke dediščine v Novem mestu na podlagi dosedanjih raziskav od časa kulture žarnlh grobišč preko halštatskega ln latenskega obdobja ter provincialnorimske kulture do ustanovitve mesta. Najbogatejše najdbe so iz starejše železne dobe s knežjimi grobovi, ko je Novo mesto bilo med vodilnimi središči halštatske kulture v Sloveniji. Arheološke najdbe iz Novega mesta uživajo mednarodni sloves.

Prenosi

Objavljeno

1991-01-01

Številka

Rubrika

Razprave