Novo mesto v arheoloških obdobjih ob stoletnici raziskovanj

  • Tone Knez
Ključne besede: Novo mesto, arheološke raziskave

Povzetek

V članku daje avtor strnjen pregled arheološke dediščine v Novem mestu na podlagi dosedanjih raziskav od časa kulture žarnlh grobišč preko halštatskega ln latenskega obdobja ter provincialnorimske kulture do ustanovitve mesta. Najbogatejše najdbe so iz starejše železne dobe s knežjimi grobovi, ko je Novo mesto bilo med vodilnimi središči halštatske kulture v Sloveniji. Arheološke najdbe iz Novega mesta uživajo mednarodni sloves.

Objavljeno
1991-01-01
Rubrike
Razprave