Zadnji slovenski avstrijakant

Prispevek k politični biografiji dr. Ivana Šusteršiča

Avtorji

  • Andrej Rahten

Ključne besede:

politična zgodovina, politiki, poslanci, biografije, trializem, politične stranke, Avstro-Ogrska

Povzetek

V članku je ovrednotena narodnopolitična orientacija dolgoletnega voditelja Slovenske ljudske stranke in zadnjega kranjskega deželnega glavarja Ivana Šusteršiča. Poudarek je na predstavitvi Šusteršičevih reformnih državnopravnih konceptov. V desetletju pred prvo svetovno vojno je veljal za enega najbolj izrazitih zagovornikov ideje "Velike Avstrije" in "trializma". Njegov ideal je bila združitev južnoslovanskih dežel "od Trsta do Drine" pod habsburškim žezlom. Med prvo svetovno vojno ga je njegov apodiktični avstrodinastični patriotizem potisnil v politično izolacijo. Vse do razpada Avstro-Ogrske se je zavzemal za ohranitev velike srednjeevropske državne tvorbe pod habsburškim žezlom.

Prenosi

Objavljeno

1999-01-01

Številka

Rubrika

Razprave