Pomenska struktura izraza poklic do 2. svetovne vojne

Avtorji

  • Anton Kramberger

Ključne besede:

poklici, terminologija, gospodarstvo

Povzetek

Članek se dotika aktualne pomenske nedoločenosti v slovenskem izrazu "poklic". Beseda je pogosto razumljena, kot da opisuje "izobrazbo" in ne glavno "zaposlitev" človeka. Ta dvojni pomen je bil v izraz zanesen šele nedavno (korporativna urejenost trga dela) in ne v bolj oddaljeni preteklosti. Prvi približek današnjega izzraza je bil "poklizane";pojavil se je v šestnajstem stoletju kot neposredni prevod nemškega izraza "de Beruff" (prevod Lutrove Biblije), nanašal se je bolj na cerkvene, dvorne in administrativne položaje. Sam izraz se vse od začetka dvasetega stoletja med običajnimi ljudmi ni prejel, uporabljati so ga začeli v večjemu obsegu šele v toku nagle medernizacije slovenske družbe, v dvasetem stoletju.

Prenosi

Objavljeno

1999-01-01

Številka

Rubrika

Razprave