Praznovanje prvega maja 1918 na spodnjem Štajerskem

  • Franc Rozman
Ključne besede: delavsko gibanje, Slovenija, zgodovina

Povzetek

Na osnovi arhivskega gradiva, deloma pa tudi časopisnih poročil obravnava avtor praznovanje 1. maja 1915, zlasti pa zadnje praznovanje prvega maja 1918 v okviru avstroogrske monarhije na Spodnjem Štajerskem. Praznovanja so bila bolj nacionalno obarvana kot včasih, nemška so bila ločena od slovenskih. Močno je bila prisotna zahteva po sklenitvi premirja.

Objavljeno
1992-01-01
Rubrike
Razprave