Dejavnost dr. Ivana Šušteršičav Švici v letih 1917-1918

Avtorji

  • Janko Pleterski

Povzetek

Kranjski deželni glavar in do jeseni 1917 načelnik katoliške Slovenske ljudske stranke dr. Ivan Šušteršič je v letih 1917 in 1918 večkrat potoval v Švico na pobudo avstrijske krščansko socialne politike. Udeležil se je obeh kongresov Mednarodne katoliške Unije (= Internationale katholische Union) za podporo mirovni pobudi papeža Benedikta XV. in za mednarodni sporazum katoliških parlamentarcev. Odklonil je sodelovanje z jugoslovansko politično emigracijo in ni dokaza, da bi od kogarkoli drugega dobil kaka zagotovila za rešitev jugoslovanskega (slovenskega) vprašanja ob koncu vojne.

Prenosi

Objavljeno

1992-01-01

Številka

Rubrika

Razprave