Izseljevanje iz Beneške Slovenije v kontekstu furlanske emigracije s posebnim ozirom na obdobje 19. stoletja in do prve svetovne vojne

Avtorji

  • Aleksej Kalc
  • Majda Kodrič

Ključne besede:

Beneška Slovenija, emigracija, izseljevanje

Povzetek

Avtorja obravnavata izseljevanje, iz Beneške Slovenije iz vidika njegove zraščenosti s selitvenimi procesi z območij severovzhodne Italije in še posebno iz Furlanije, ugotavljajoč obenem tudi njegove specifične značilnosti. Primerjalna analiza prispeva k opredelitvi Rezije kot izrazitega področja sezonske emigracije, Nediških dolin pa kot enega od izseljensko najmanj prizadetih okrajev v Furlaniji vse do časa med svetovnima vojnama. Avtorja se zaustavljata nadalje ob procesu prehajanja od sezonske in začasne oblike izseljevanja v pojavu množičnega trajnega eksodusa, ki je v desetletjih po drugi svetovni vojni spremenil prav Nediške doline, poleg Rezije, v enega izmed demografsko najbolj prizadetih območij v Furlaniji.

Prenosi

Objavljeno

1992-01-01

Številka

Rubrika

Razprave