Deutscher Schulverein. Njegova ideologija, notranja struktura in delovanje s posebnim ozirom na Slovenijo

  • Werner Drobesch
Ključne besede: zgodovina, Slovenija, Deutscher Schulverein

Povzetek

V času nacionalnih sporov na območju današnje Slovenije je postal Deutscher Schulverein (Nemško šolsko društvo) pomemben instrument nemškogovorečega prebivalstva za uresničitev njegovih nacionalnih želja. Društvo je poskušalo s politiko pospešenega ustanavljanja nemških šol utrditi nemštvo v območjih z jezikovno mešanim prebivalstvom.

Objavljeno
1992-01-01
Rubrike
Razprave