Gosarjeva ekonomska misel

Avtorji

  • Marko Zupanc

Povzetek

Dr. Andrej Gosar ( 1887-1970) se je po doktoratu na pravni fakulteti dunajske univerze leta 1918 zaposlil pri Deželni vladi za Slovenijo kot strokovnjak za socialna vprašanja in si prizadeval za socialne reforme v prid delavstvu. Politično je deloval v Slovenski ljudski starnki in pri sindikatu Jugoslovan- ska strokovna zveza. Od leta 1929 je bil profesor prava , ekonomije in sociologije Univerze v Ljubljani. Veljal je za enega izmed voditeljev krščanskosocialističnega delavstva. V delu Za nov družbeni red (1,2;1933,1935) je propagiral "krščansko socialni aktivizem". Zadnja leta pred 2. svetovno vojno je bil zaradi nekakšne sredinske krščansko-demokratične usmerjenosti politično osamljen. Svaril je namreč pred avtoritarnim korporativizmom, pove- zanim s fašizmom, in se zavzemal za "samoupravno stanovsko solidaristično" krščansko družbo.

Prenosi

Objavljeno

1999-01-01

Številka

Rubrika

Razprave