K zgodovini slovenskih naselbin v Kaliforniji

Avtorji

  • Matjaž Klemenčič

Ključne besede:

izseljeništvo, ZDA, Kalifornija, kultura, organizacije, društva

Povzetek

Prispevek obravnava pregled zgodovine slovenskih naselbin v Kaliforniji v obdobju od naselitve prvih slovenskih naseljencev sredi 19. stoletja do devetdesetih let 20. stoletja. Obravnava zgodovino naselitve Slovencev v San Franciscu, Fontani, Los Angelesu in drugih kalifornijskih mestih v krajevnem in časovnem okviru, njihovo organiziranost v društvih, cerkvenih organizacijah ter slovenskih narodnih domovih in zgodovino slovanske župnije Rojstva Gospodovega v San Franciscu.

Prenosi

Objavljeno

1999-01-01

Številka

Rubrika

Razprave