Nemški tabori na Slovenskem (1869)

Avtorji

  • Janez Cvirn

Povzetek

Kot odgovor na slovensko taborsko gibanje je nemška ustavoverna stranka na Spodnjem Štajerskem leta 1869 organizirala tri protitabore - ustavne dneve (30. 5. 1869 v Slovenski Bistrici, 8. 8. 1869 v Celju in 5. 9. 1869 v Radvanju pri Mariboru), ki pa so po odmevnosti in udeležbi daleč zaostajali za slovenskimi. Na njih se je pokazalo, da nemška ustavoverna stranka na Spodnjem Štajerskem nima širše družbene podpore za politiko, ki je v nasprotju z interesi slovenskega naroda.

Prenosi

Objavljeno

1992-01-01

Številka

Rubrika

Razprave