Nemci in Slovenci (1815-1941)

Avtorji

  • Vasilij Melik

Ključne besede:

zgodovina, Slovenija, Slovenci, Nemci

Povzetek

Avtor daje kratek pregled političnih odnosov med Nemci in Slovenci na ozemlju Slovenije v času od dunajskega kongresa do druge svetovne vojne in se pri tem najdlje zadrži na formiranju slovenske nacionalne stranke in njene nasprotnice ustavoverne stranke ter s tem povezani nacionalnopolitični diferenciaciji urbanskega prebivalstva v 60-tih in 70-tih letih 19. stoletja.

Prenosi

Objavljeno

1992-01-01

Številka

Rubrika

Razprave