Slovenci na Primorskem med političnimi izbirami (1848-1918)

  • Branko Marušič
Ključne besede: politična zgodovina, Primorska, 1848-1918, Slovenci

Povzetek

Članek je dopolnjeno predavanje na sestanku slovenskih in avstrijskih zgodovinarjev (Ljubljana 1999). Opozarja na nekatere temeljne probleme političnega razvoja Slovencev v Avstrijskem primorju. Ta politični razvoj označuje v prvi vrsti sosedstvo Slovencev z Italijani in razhajanje slovenskega in italijanskega političnega programa. Razlike so na tem ozemlju ustvarjale narodnostne napetosti.

Objavljeno
2000-01-01
Rubrike
Razprave