Slovenci v osemdesetih letih

(1. del)

  • Božo Repe
Ključne besede: slovenska zgodovina, sodobna zgodovina, razpad Jugoslavije, večstrankarski sistem, osamosvojitev

Povzetek

Avtor v članku obravnava politične in ekonomske procese, ki so se v Sloveniji in Jugoslaviji dogajali od Titove smrti (1980) do plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Osemdeseta leta so bila eno od prelomnih obdobij v novejši slovenski zgodovini in so na koncu pripeljala do uvedbe večstrankarskega sistema in osamosvojitve Slovenije. Opisani in analizirani so: nastanek najprej neformalne, potem pa tudi formalne opozicije, delovanje civilne družbe, odnosi med oblastjo in opozicijo v Sloveniji, nastajanje nacionalnih programov in iskanje konsenza med političnimi silami v Sloveniji, proces osamosvajanja na posameznih področjih (gospodarskem, ustavnopravnem, vojaškem, mednarodnem) in odnosi med Slovenijo in federacijo v tem obdobju v celoti.

Objavljeno
2000-01-01
Rubrike
Razprave