Prva svetovna vojna in Slovenci. Oris slovenskega zgodovinopisja, publicistike in spominske literature o prvi svetovni vojni (2. del)

  • Petra Svoljšak
Ključne besede: prva svetovna vojna, Slovenci, literatura in publicistika

Povzetek

V obdobju 1945-1992 je bilo obravnavanje problematike I. svetovne vojne potisnjeno v ozadje, čeprav je potrebno dodati, da se tematike iz obdobja 1918-1941 ponavljajo tudi v času po 2. svetovni vojni. Slovenski pisci so več pozornosti posvetili problematiki soške fronte, v skladu z razvojem slovenske zgodovinske znanosti pa so raziskovanja usmerili na polje vsakdanjega življenja, to je na mnogovrstne vplive vojne na življenje na fronti in v zaledju.

Objavljeno
1993-01-01
Rubrike
Razprave