Vloga žene in moža v slovenski publicistiki 19. stoletja in v dokumentih s tržaškega podeželja

  • Marta Verginella
Ključne besede: Slovenija, 19. stoletje, žensko vprašanje

Povzetek

Arhivski viri iz 19. stoletja pričajo, da so se družinske vloge v tradicionalnem kmečkem okolju odmikale od tistih, ki jih je na tržaškem podeželju sočasno širil ljudstvu namenjeni tisk. Strogo hierarhičen družinski model, ki so ga slovenski moralisti ponujali za vzor svojim bralcem in bralkam, je bil za okolje, kjer so tako ženske kot moški določali družinske strategije, povsem neobičajen. Postal je sprejemljiv šele, ko sta proces urbanizacije in razkroj tradicionalne kmečke skupnosti potisnila ženske v zasebno sfero in jim odvzela gospodarsko vlogo, ki so jo v družbi starega režima imele.

Objavljeno
1993-01-01
Rubrike
Razprave