Slovenska politika na Štajerskem ob koncu šestdesetih let 19. stoletja

  • Janez Cvirn
Ključne besede: Slovenija, Šajerska, 19. stoletje, Slovenci, Nemci, politične stranke, nacionalno vprašanje

Povzetek

Medtem ko je vodstvo slovenske narodne politike na Kranjskem v času po obnovi ustavnega življenja dokaj okorelo, nepodjetno, oprezno in konservativno, prevladujejo v narodni politiki na Štajerskem ljudje »politične akcije« in svobodomiselnih nazorov. Narodna stranka na Štajerskem tudi pri deželnozborskih volitvah 1869 nastopa z bolj ali manj odprtim liberalnim vizirjem. Vodstvo narodne stranke se ukloni zahtevam katoliškega tabora šele pred deželno-zborskimi volitvami 1870. O liberalni ofenzivi proti konkordatu namreč katoliški tabor zahteva, da vodstvo slovenske politike brani tudi njegove interese. Razlog, da sicer liberalno vodstvo narodne politike na deželnozborskih volitvah 1870 v svetovnonazorskih vprašanjih kapitulira pred zahtevami katoliškega tabora, je tudi politika nemških ustavovercev, ki v svojih ponudbah mladoslovencem za formiranje skupne fronte proti »černi zalegi« nikakor niso iskreni.

Objavljeno
1993-01-01
Rubrike
Razprave