Prvi (protestantski) tiskar na Slovenskem Janez Mandelc

  • Branko Reisp
Ključne besede: Mandelc, Janez, biografije

Povzetek

Objava vsebuje povzetek dosedanjega vedenja o J. Mandelcu (Mannel, Manlius), seznam njegovih ohranjenih ali le po naslovu znanih ljubljanskih tiskov v domnevnem časovnem zaporedju natisa, kronološki pregled dosedanjih razprav s kratko označbo rezultatov in odprtih vprašanj. V celoti evidentira 78 specialnih bibliografskih enot, ki jih je napisalo 34 avtorjev.

Objavljeno
1993-01-01
Rubrike
Razprave