Evidentiranje in objavljanje virov za zgodovino Slovencev v poznem srednjem veku

Avtorji

  • Božo Otorepec

Ključne besede:

Slovenci, srednji vek, zgodovina

Povzetek

V delni objavi magnetograma predavanja na kolokviju ob stoletnici rojstva prof. dr. Milka Kosa je avtor uvodoma podal nekaj podatkov o dejavnosti prof. Kosa v zvezi s slovenskimi arhivi in arhivalijami, zlasti v zvezi z vračanjem zgodovinskega gradiva slovenske provenience in Avstrije in Italije. V nadaljevanju je podal pregled evidentiranja gradiva, ki ga je prof. Kos opravil v arhivih in bibliotekah sosednje Furlanije, pa tudi Avstrije in Nemčije. Sestavek zaključuje nekaj razmišljanj o novih tehničnih možnostih objavljanja gradiva.

Prenosi

Objavljeno

1993-01-01

Številka

Rubrika

Razprave