Prispevek k poznavanju obrti v srednjeveških mestih Piran, Ljubljana in Maribor

  • Darja Mihelič
Ključne besede: srednji vek, Piran, Ljubljana, Maribor, obrt

Povzetek

Prispevek statistično — kvantifikativno vrednoti obrt v nekaterih srednjeveških mestnih naselbinah na Slovenskem. V predstavitev sta pritegnjeni celinski srednjeveški mesti Ljubljana in Maribor ter obmorski Piran. Opravljena je primerjava stanja v mestih med seboj. Izsledki so razvidni iz tabel.

Objavljeno
1993-01-01
Rubrike
Razprave