Oblikovanje severne slovenske narodnostne meje in njena današnja vprašanja

  • Bogo Grafenauer
Ključne besede: Slovenija, zgodovina, etnično ozemlje

Povzetek

Vprašanje zgodovinskega razvoja slovenske severne meje je eno osrednjih vprašanj slovenske zgodovine. V srednjem veku ga označuje razmerje med Slovenci in Bavarci, po 1500 pa med Slovenci in Nemci. Pri tem se nasilna asimilacija uveljavlja šele od srede 19. stoletja, pred tem je bil premik severne meje rezultat gospodarskega razvoja - zlasti agrarne kolonizacije. V tem procesu se je slovenski naselitveni prostor zmanjšat z okrog 70.000 km2 na približno 23.000 km2 (od tega 20.256 km2 v Republiki Sloveniji).

Objavljeno
1993-01-01
Rubrike
Razprave