Primorski krščanski socialci med vojnama

Avtorji

  • Milica Kacin Wohinz

Ključne besede:

Primorska, krščanski socialisti, 1918-1940

Povzetek

Avtorica prikazuje razvoj in delovanje slovenske krščanske socialne stranke v Julijski krajini pod fašistično Italijo. Do razpusta institucij slovenske in hrvaške narodne manjšine, 1927-1930, deluje legalno z društvi, tiskom, gospodarskimi ustanovami, proti fašističnemu raznarodovanju pa predvsem v italijanskem parlamentu s taktiko lojalnosti. V tridesetih letih umakne gojenje slovenskega jezika, kulture, tradicij in narodne zavesti prebivalstva v cerkve, slovenski duhovnik postane nosilec odpora italijanski asimilaciji in fašizaciji. Tedaj je struja razcepljena v desno, katoliško skupino ki se naslanja na Vatikan, in levo, ki postane med vojno »sredinska«, ker ne nasprotuje komunistični osvobodilni fronti.

Prenosi

Objavljeno

1993-01-01

Številka

Rubrika

Razprave