Študenti iz slovenskih dežel na graški univerzi 1884—1914 (3. del)

  • Harald Heppner
Ključne besede: Gradec, univerza, 1884-1914

Povzetek

V treh člankih je avtor, v glavnem na podlagi vpisnih listin (die Nationale) graške univerze v letih 1884—1914, analiziral geografsko razporeditev, narodnostni in socialni izvor ter posebne značilnosti študija študentov graške univerze iz dežel Goriška-Gradiščanska, Trst, Kranjska ter zdaj Sloveniji pripadajočega dela Štajerske.

Objavljeno
1993-01-01
Rubrike
Razprave