Leto 1789 v časnikih iz Gradca in Ljubljane

  • Peter Vodopivec
Ključne besede: Ljubljana, Gradec, 1789, častniki

Povzetek

Primerjava pisanja Grazer Zeitung ter Kleinmaverjeve in Merkove Laibacher Zeitung o francoskih revolucionarnih dogodkih pokaže, da je bila Grazer Zeitung v svojem poročanju neprimerno bolj natančna in sistematična, hkrati pa je zavzela v odnosu do dogajanja v Franciji bolj jasno in določno stališče. Čeprav je podobno kot ljubljanska lista obsojala ljudski nemir in nasilje, je krivdo za krizo med drugim pripisovala aristokraciji in visoki duhovščini, vzroke za ljudsko nezadovoljstvo pa iskala v fevdalnem sistemu in stanovski delitvi družbe. Graškemu časniku je bil vzor ustavno/parlamentarna monarhija z uravnoteženo razdelitvijo pristojnosti med kraljem in »narodnim predstavništvom«, medtem ko sta bila ljubljanska časnika zadržana in sta se plaho spogledovala z mislijo na odpravo absolutizma in monarhijo, v kateri bi si vladar delil oblast s stanovskim zastopstvom.

Objavljeno
1993-01-01
Rubrike
Razprave