Doživljanje Nemcev in nemške kulture pri slovenskih razumnikih od prosvetljenstva do moderne

  • Igor Grdina

Povzetek

Razprava opazuje pogled slovenskega inteligenta na Nemce in nemško kulturo, kakor se kaže skozi vrhunsko slovensko literaturo od razsvetljenstva do okoli leta 1900. Ugotavlja razvoj od kooperacije (razumevanje nemške kulture kot druge kulture slovenskega razumnika) do popolne ločitve in celo sovražnosti do vsega nemškega kot posledice nemškonacionalističnega pritiska na Slovence.

Objavljeno
1993-01-01
Rubrike
Razprave