Slovenjgraški meščani v 16.stoletju v knjigah izdatkov Štajerske

  • Andrej Hozjan
Ključne besede: zgodovina, Štajerska, 16. stoletje

Povzetek

Avtor predstavlja zanimiv in obsežen vir za zgodovino slovenskoštajerskih mest 16. stoletja — izdatkovne knjige dežele Štajerske. Podrobneje se ustavi ob zapisih slovenjgraških meščanov in drugega v zvezi z mestom Slovenj Gradec.

Objavljeno
1993-01-01
Rubrike
Razprave