Plemiška darovanja cerkvenim ustanovam (s posebnim ozirom na 14. stoletje)

  • Dušan Kos
Ključne besede: plemstvo, 14. stoletje, darovi

Povzetek

Avtor analizira laiške, predvsem plemiške daritve Cerkvi za blagor donatorjeve duše v obdobju 1280—1409. Na osnovi skoraj 500 listin za kranjske in spodnje Štajerske cerkvene ustanove razčleni zvrsti in ožji motiv darovanj. Posebno pozornost posveča problematiki izbora in rangiranja ustanov, socialnih pogojev pri obsegu in izboru darovanja. Na podlagi pogostnosti in obsega darov poskuša določiti socialni status plemstva na obravnavanem področju. Posebno pozornost posveča pravnim načinom darovanja, zemljiškoposestnim transakcijam, kapitalizaciji, razmerju fevdov in alodov med darovi itd.

Objavljeno
1993-01-01
Rubrike
Razprave