Iz kreditnega gospodarstva ob koncu srednjega veka

  • Vlado Valenčič
Ključne besede: gospodarstvo, Slovenija, srednji vek

Povzetek

Razprava obravnava posojilno poslovanje v 14. in 15. stoletju na osnovi približno 200 objavljenih posojilnih listin, ki se nanašajo na Kranjsko in Spodnje Štajersko. Prikazuje strukturo posojevalcev denarja (Židje, kristjani) in njihovih dolžnikov ter pogoje posojilnih poslov kot: vrste denarja, vračilni roki, obrestovanje, zavarovanje posojil s poroštvom, zastavo nepremičnin, premičnin in pravic do raznih dohodkov. Dotika se tudi vprašanja odplačevanja in izterjavanja ter cesij posojil.

Objavljeno
1993-01-01
Rubrike
Razprave