Kulturna in prosvetna društva v Mariboru v obdobju med svetovnima vojnama

  • Dragan Potočnik
Ključne besede: kulturna zgodovina, Maribor, društva, kulturna društva, prosvetna društva

Povzetek

Nestrankarsko oblikovana Ljudska univerza je bila ustanovljena leta 1922 z namenom, da kulturno vzgaja vse sloje prebivalstva. Pod vodstvom in‘. Janka Kukovca se je s predavanji, strokovnimi tečaji, razstavami, literarnimi in glasbenimi prireditvami in podobno, razvila v pomemben center ljudskoprosvetnega dela. Maribor je bil med svetovnima vojnama tudi središče dveh razvejanih kulturno prosvetnih organizacij: liberalne Zveze kulturnih društev in katoliške Prosvetne zveze. Zveza kulturnih društev je skrbela za narodno prosvetno delo na širšem območju SV Slovenije, kjer je ustanavljala knjižnice in podeželske odre, skrbela za glasbene prireditve, predavanja in tečaje. Tudi Prosvetna zveza je delovala na širšem območju Maribora, kjer je organizirala prosvetne večere, knjižnico, mladinske tabore itd. Izobraževala in vzgajala je predvsem zavedne katoličane.

Objavljeno
2000-01-01
Rubrike
Razprave