Nastanek in razvoj slovenskih meščanskih naselij - naslednikov protiturškega tabora

(Drugi del)

  • Boris Golec
Ključne besede: srednjeveška mesta, protiturške utrdbe

Povzetek

Med mesti in trgi slovenskega prostora predstavljajo posebnost mestece Sv. Križ na Vipavskim, ustanovljeno z deželnoknežjim privilegijem poznega leta 1532, in trije obzidani obgrajski trgi ob mejni reki Kolpi – Kostel, Vinica in Pobrežje. Skupna značilnost vseh sta geneza iz taborskega naselja kot posebnega tipa obzidanega protiturškega tabora /zatočišča/ in dejstvo, da kljub enakemu naslovu nikoli niso zaživeli po zgledu srednjeveškega mesta oziroma trga.

Objavljeno
2000-01-01
Rubrike
Razprave