Listine oglejskega patriarha Pilgrima I. za samostan v Stični

  • Günther Bernhard
Ključne besede: Oglejski patriarh Pilgrim I., Stična, diplomatika

Povzetek

Članek obravnava korpus listin oglejskega patriarha Pilgrima I. za cistercijanski samostan v Stični, ki so razen ene originalne (iz 1152), vse ohranjene v kasnejših prepisih. Diplomatično-paleografska analiza, v katero je bilo pritegnjeno ustrezno primerjalno gradivo, je pokazala, da sta listini iz 1136 in 1145 pristni, medtem ko sta listini o inkorporaciji župniji sv. Vida iz 1135 in 1145 najverjetneje novoveški produkt učenega samostanskega kronista Pavla Puclja.

Objavljeno
2000-01-01
Rubrike
Razprave