Slovenske politične stranke o agrarni reformi med svetovnima vojnama

  • Zdenko Čepič
Ključne besede: Slovenija, politične stranke, agrarna reforma, 1918-1941

Povzetek

Na osnovi časopisnih in drugih virov avtor analizira stališča slovenskih političnih strank do agrarne reforme od konca 1. do začetka 2. svetovne vojne. Agrarna reforma, kot so jo zahtevale vse stranke, je bila usmerjena predvsem proti veleposestvom, osnovna zahteva pa je bila, da mora zemlja pripadati tistemu, ki jo obdeluje. Vse stranke so imele o potrebi izvedbe agrarne reforme slične poglede, so pa tudi razlike npr. glede razlaščanja zemlje v lasti cerkve. Na začetku obdobja je agrarna reforma pomenila za vse stranke eno ključnih tem v njihovih socialno političnih programih, kasneje pa je zanimanje in zavzemanje upadlo, razen pri komunistični partiji.

Objavljeno
1995-01-01
Rubrike
Razprave