Davki na Slovenskem od avstrijske davčne reforme 1896 do jugoslovanske 1928

Avtorji

  • France Kresal

Ključne besede:

Avstroogrska, 1896-1928, davki

Povzetek

Razprava prikazuje davčni sistem in davčno obremenjenost posameznih socialnih slojev prebivalstva v Sloveniji od avstrijske davčne reforme 1896 do jugoslovanske 1928. Do 1928 je v Sloveniji veljal stari avstrijski davčni sistem z razmeroma visoko odmerjeno osebno dohodnino in doslednim izvajanjem progresivne obdavčitve vseh dohodkov in katastrskih donosov. Razen tega so bili uvedeni vsi novi specialni davki, ki jih prej ni bilo. Slovenija je bila zato davčno bolj obremenjena zlasti z uslužbenskim davkom, davkom na poslovni promet in posebnimi dokladami.

Prenosi

Objavljeno

1995-01-01

Številka

Rubrika

Razprave