Sovjetsko-jugoslovanski odnosi v luči madžarskih dogodkov leta 1956

Avtorji

  • Dušan Nećak

Ključne besede:

mednarodni odnosi, Jugoslavija, Sovjetska zveza, Madžarska, madžarska vstaja 1956, povojna zgodovina

Povzetek

V prispevku je najprej podana kratka historografija dogodkov v zvezi z madžarsko vstajo leta 1956, v nadaljevanju pa na osnovi analize dveh obširnih dokumentov, predstavlja najpomembnejše sporne točke med dvema državama in partijama, ki so nastale zaradi sovjet-skega vojaškega zatrtja vstaje. Gre predvsem za sovjetske očitke jugoslovanskemu vodstvu, da je prelomilo dogovore z Brionov ter za jugoslovanske očitke, da je bila huda sovjetskanapaka zadušitev vstaje z vojaškimi sredstvi.

Prenosi

Objavljeno

2002-12-01

Številka

Rubrika

Razprave