Mobilnost Slovencev in regionalizem

  • Marjan Drnovšek
Ključne besede: migracije, regionalizem

Povzetek

V naslovu omenjeno temo obravnavam z vidika selitev (migracij) Slovencev in njihove povezanosti s t.i. regionalnimi oziroma lokalnimi značilnostmi, vse v obsegu orisa, izpostavitve posameznih segmentov in vzorčnih primerov iz časa množičnega izseljevanja pred prvo svetovno vojno in deloma kasneje.

Objavljeno
2003-03-15
Rubrike
Razprave