Neuspeh jugoslovansko-italijanskih diplomatskih pogajanj v letu 1973

  • Viljenka Škorjanec
Ključne besede: pogajanja, Slovenija, Italija, 1973

Povzetek

Razprava predstavlja časovno in vsebinsko nadaljevanje tematike z naslovom Jugoslovansko-italijanski odnosi v luči dubrovniškega srečanja zunanjih ministrov 1973, ki je bila že objavljena v Zgodovinskem časopisu 55, 2001, (465–487)

Objavljeno
2003-06-15
Rubrike
Razprave