Regionalne razlike v jezikovni podobi prebivalstva slovenskih celinskih mest med 16. in 18. stoletjem

  • Boris Golec
Ključne besede: jezikovna podobnost, celinska mesta, jeziki

Povzetek

Namen pričujočega besedila je predstavitev temeljnih ugotovitev raziskave o jezikovni podobi celinskih mest današnje Slovenije v obdobju, ki je bilo doslej, še posebej s komparačtivnega vidika, le malo proučevano.

Objavljeno
2003-06-15
Rubrike
Razprave