»... hab ich teutsch und windisch gelernnet ...«

O poreklu in kulturnihkoreninah Žige Herberstein

  • Marija Wakounig
Ključne besede: Žiga Herberstein, Habsburžani

Povzetek

O Žigi Herbersteinu (1486–1566) – poliglotu, kozmopolitu in diplomatu Habsburžanov je bilo napisanih že veliko razprav. Zanemarjeno oziroma zgolj nezadostno obdelano je bilo (geografsko) okolje, v katerem se je rodil, prav tako pa tudi poreklo osebe, ki mu je podarila življenje, torej njegove matere Barbare. Oba vidika – tako vidik domovine kot porekla –vodita k vprašanju, v katerem jeziku ga je mati vzgajala in kateri jezik je igral odločilnovlogo v njegovem dolgem življenju. Sintezo obeh vidikov zaokroži vprašanje o Herbersteinovih kulturnih in duhovnih vzgibih. Ti pa nas znova pripeljejo h koreninam njegovega porekla.

Objavljeno
2005-01-01
Rubrike
Razprave