Revizija kronologije cerkvenih dostojanstvenikov na Primorskem

  • Darja Mihelič
Ključne besede: cerkveni dostojanstveniki

Povzetek

Prispevek dopolnjuje oz. osvetljuje sezname in časovne razpone stolovanja nekaterih cerkvenih dostojanstvenikov v tržaški in koprski škofiji. Doslej prezrte podatke za to vprašanje – kot vselej v podobnih primerih – nudijo izvirni zapisi. V našem primeru datirajo iz začetka 13. stoletja, hrani pa jih piranska podružnica Pokrajinskega arhiva Koper. Že pred časom so bili tudi v celoti objavljeni

Objavljeno
2005-01-11
Rubrike
Razprave