Zgodovinski in literarni pomen rokopisa z »Brižinskimi spomeniki«

  • Dieter Kudorfer
  • Primo`ž Debenjak
Ključne besede: Brižinski spomeniki

Povzetek

Brižinski spomeniki so skupina treh staroslovanskih rokopisnih besedil v sicer latinskem kodeksu iz nekdanje stolne knjižnice v Freisingu, ki je danes ena od posebej dragocenih cimelij v fondu Bavarske državne knjižnice. Več kot tisoč let star kodeks s signaturo Clm 6426 predstavlja večplasten dokument velike literarne vrednosti in prav tako velike zgodovinske sporoćilnosti. Kot ključno delo slovanske jezikovne zgodovine lahko Bri‘inske spomenike presojam le čisto splošno, ker mi za lastno sodbo manjka slavistična strokovnost. Namesto tega bi rad postavil težišče na vse premalo upoštevano dejstvo, da zadevna staroslovanska besedila predstavljajo integrirajoč sestavni del tekstovne celote nadregionalnega pomena. V rokopisu so nam, če jih spretno pretresemo, izpričane izjave o prostoru, na katerem so udeležene nič manj kot štiri moderne državne tvorbe: Nemčija, Avstrija, Slovenija in Italija. Ob vsej raznolikosti pa ta kodeks tudi – in to velja takoj uvodoma poudariti – tvori organsko celoto.

Objavljeno
2005-01-01
Rubrike
Razprave