Slovenci in jugoslovanska skupnost 1918–1941

  • Jurij Perovšek
Ključne besede: Slovenci, jugoslovanska skupnost, Kraljevina SHS

Povzetek

V razpravi bomo obravnavali odnos Slovencev do Jugoslavije oziroma med slovenstvom in jugoslovanstvom, torej eno od osrednjih vprašanj, ki je opredeljevalo slovensko narodno politiko v prejšnjem stoletju. Obravnava je osredotočena na čas med svetovnima vojnama, ko je zaživela prva jugoslovanska džava – Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevina SHS), od leta 1929 Kraljevina Jugoslavija –, v kateri so se razkrili ključni problemi slovenskega narodnopolitičnega bivanja v jugoslovanski skupnosti. Le-ti so nato Slovence v različnih oblikah in na različne načine spremljali skozi vse jugoslovansko obdobje v slovenskem narodnopolitičnem razvoju.

Objavljeno
2005-01-11
Rubrike
Razprave