Tržaški Slovenci in vprašanje razdelitve Svobodnega tržaškega ozemlja

  • Nevenka Troha

Povzetek

Članek obravnava stališča Slovencev v coni A Svobodnega tržaškega ozemlja (STO) do rešitve tržaškega vprašanja. Velika večina je zahtevala, da STO dejansko zaživi, saj je menila, da je to edini način, ki jih bo zavaroval pred italijansko asimilacijo. Le stežka so zato sprejeli odločitev o razdelitvi dotedanjega STO med Italijo in Jugoslavijo, ki jo je prinašala Spomenica o soglasju iz oktobra 1954 in s tem z vrnitvijo italijanskih oblasti v cono A.

Objavljeno
2007-01-11
Rubrike
Razprave