Bošković v Ljubljani

  • Stanislav Južnič
Ključne besede: Ljubljana, jezuit, Bošković, zgodovina fizike, baron Inocenc Taufferer, grofje Kobencli

Povzetek

 Opisan je pouk fizike v Ljubljani in v Italiji med uveljavljanjem Boškovićeve inačice Newtonove fizike. Raziskane so nove ideje v našem prostoru in primerjane s poukom na rimskem kolegiju. Dokazano je, da so ljubljanski jezuiti veliko pripomogli k uveljavljanju Boškovićeve fizike, saj je Bošković Ljubljano večkrat obiskal. Prvič smo opozorili na močan Boškovićev vpliv na visoko plemstvo habsburške monarhije, predvsem na ljubljansko-goriške grofe in prostozidarje Kobencle. because Bošković visited them several times. The strong influence of Bošković’s ideas on high nobility of Habsburg monarchy, especially Counts and freemasons Cobenzls was proved for the fist time.

Objavljeno
2007-11-10
Rubrike
Razprave