Sočasnost slovenskega gospodarskega razvoja

  • Žarko Lazarević

Povzetek

V razpravi avtor obravnava dolgoročni gospodarski razvoj Slovenije od srede 19. pa do izteka 20. stoletja v evropski perspektivi. Izpostavlja dolgoročne razvojne tendence v Sloveniji in jih umešča v kontekst evropskega gospodarskega razvoja. Primerjalna analiza temelji na podatkih o historični rasti BDP, kakor so jih rekonstruirali za področja današnjih evropskih držav v razmerju do slovenskega ekvivalenta.

Objavljeno
2007-01-11
Rubrike
Razprave