Delegiranje oblasti v 12. stoletju

Pododvetništvo

  • Martin Clauss
Ključne besede: pododvetništvo, delegiranje oblasti, 12. stoletje

Povzetek

Prispevek se na primeru pododvetništva sprašuje, kako so v 12. stoletju delegirali oblast; delegiranje oblasti je ob tem po Heinrichu Popitzu razumljeno kot element depersonalizacije in s tem kot znamenje koncentracije moči. Cerkveni odvetniki so lahko pododvetnike uspešno uporabili za razširitev svoje oblasti, saj so jim predali samo del svojih nalog in pristojnosti ter se pri tem oprli na mehanizme imenovanja, ki so otežili osamosvojitev pododvetništva.

Objavljeno
2007-01-11
Rubrike
Razprave