Naselitev Slovanov v vzhodnoalpski prostor

  • Aleš Žužek
Ključne besede: naselitvena zgodovina, Slovani, Naselitev Slovanov, Avari, Pavel Diakon, Sekund iz Tridenta, Bavarci, Norik

Povzetek

Avtor v prispevku obravnava vprašanje naselitve Slovanov v vzhodnoalpski prostor. Na podlagi svoje interpretacije pisnih in arheoloških virov ter jezikoslovnih in toponomastičnih raziskav postavlja domnevo, da so Slovani naselili Vzhodne Alpe v obdobju 595–599/600. Vzhodnoalpski prostor naj bi večinoma naselili zahodni Slovani, ki so v 6. stoletju bivali severno od reke Donave, na ozemlju današnje Zgornje in Spodnje Avstrije ter južne Moravske in jugozahodne Slovaške.

Objavljeno
2007-01-11
Rubrike
Razprave