Britanski zgodovinarji in Habsburška mo- narhija (1500 – 1918). Pregled zgodovinopisja od približno 1850

Avtorji

  • Robin Okey

Povzetek

Skopo zgodnje britansko zgodovinopisje o Habsburški monarhiji je odražalo britansko liberalno samopodobo in imperialne interese. Razvijajoče se akademske študije med vojnama so obravnavale mednarodno vlogo monarhije in narodnostna vprašanja. Po letu 1945 se priključijo tudi pomembna dela, ki obravnavajo zgodnji novi vek, ki je bil pred tem zanemarjen, in posvečajo pozornost kulturni zgodovini. Največ pozornosti se je še vedno posvečalo razpadu monarhije in monarhiji kot celoti. Novejša dela, ki obravnavajo značaj cesarstva, četudi niso v prvi vrsti usmerjena v monarhijo, si zaslužijo pozornost, saj lahko omogočijo novo presojo njene usode.

Objavljeno

2020-06-24