Poljske koncepcije federacijske ureditve srednje Evrope v luči londonskih poročil Alojza Kuharja (1941–1943)

Avtorji

  • Piotr Żurek

Ključne besede:

Alojzij Kuhar, vlada Re- publike Poljske v izgnanstvu, federalizem, vlada Kraljevine Jugoslavije v emigraciji, druga

Povzetek

Alojz Kuhar je bil v letih 1941–1945 poslanik emigrantske vlade Kraljevine Jugoslavije pri vladi Republike Poljske v izgnanstvu. Kuharjeva poročila iz tega obdobja, ohranjena v Arhivu Jugoslavije v Beogradu, so bogat vir za zgodovinske raziskave. V njih so mdr. opisane federacijske koncepcije poljske emigrantske vlade in njeni pogledi na povojno ureditev srednje Evrope.

Prenosi

Objavljeno

2020-06-24