Uredništvo

Uredniški odbor

 • dr. Tina Bahovec (SI),
 • dr. Bojan Balkovec (SI) (tehnični urednik),
 • dr. Rajko Bratož (SI),
 • dr. Ernst Bruckmüller (AT),
 • dr. Liliana Ferrari (IT),
 • dr. Ivo Goldstein (HR),
 • dr. Žarko Lazarević (SI),
 • dr. Dušan Mlacović (SI) (namestnik odgovornega urednika),
 • dr. Božo Repe (SI),
 • dr. Franc Rozman (SI),
 • Janez Stergar (SI),
 • dr. Imre Szilágyi (H),
 • dr. Peter Štih (SI) (odgovorni urednik),
 • dr. Marta Verginella (SI),
 • dr. Peter Vodopivec (SI),
 • dr. Marija Wakounig (AT)