Kontakt

Zgodovinski časopis,
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani
Aškerčeva cesta 2/1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Transakcijski račun: SI 56020 1 000 12083935
Zveza Zgodovinskih društev Slovenije, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana LJBASI2X

Glavni kontakt

Pišite na / Write to:

Kontakt za podporo

Pišite na / Write to: