Etična načela

Etična načela delovanja Zgodovinskega časopisa

Urednik in uredniški odbor:

 • Urednik sledi pri odločanju o primernosti prispelih člankov za objavo usmeritvam uredniške politike in znanstvenim standardom, pri čemer mu z nasveti lahko pomagajo člani uredniškega odbora ali recenzenti.
 • Urednik pošlje vsak prispevek v recenzentski postopek dvema recenzentoma, ki sta strokovnjaka za tematiko o katerem govori prispevek (peer review).
 • Urednik, člani uredniškega odbora in recenzenti so zavezani tajnosti recenzentskih postopkov.

Recenzenti:

 • Recenzentski postopki so anonimni; avtorji ne vedo za imena recenzentov in obratno.
 • Recenzenti morajo vse rokopise, ki so jih prejeli v pregled, obravnavati kot zaupne dokumente in jih ne smejo uporabiti v lastno korist.
 • Recenzent, ki se ne čuti dovolj usposobljenega za recenzijo, ali recenzije ne bi mogel opraviti v dogovorjenem roku, je dolžan o tem obvestiti urednika in odstopiti od recenzije.

Avtorji:

 • Avtorji se morajo pri pisanju prispevkov držati Navodil avtorjem, ki so objavljena v vsaki številki Zgodovinskega časopisa in na njegovi spletni strani.
 • Avtorji jamčijo, da so njihovi prispevki izvirno znanstveno delo in rezultat njihovih raziskav; da so navedeni podatki točni in da so uporabljena dela drugih avtorjev korektno navedena ali citirana.
 • Avtorji jamčijo, da besedila, ki so jih ponudili v objavo Zgodovinskemu časopisu niso bila že objavljena ali pa so v postopku objave v drugi publikaciji. Izjema so prevodi člankov v tuje jezike.
 • Avtor mora vedno ustrezno navesti delo ostalih, ki so sodelovali pri nastanku prispevka. Informacije, ki jih je avtor pridobil privatno, lahko uporablja le s pisnim dovoljenjem vira.
 • Če je avtorjev prispevka več, je za objavo potrebno soglasje vseh avtorjev.
 • Za pridobitev dovoljenj za objavo avtorsko zaščitenega slikovnega in drugega gradiva so odgovorni avtorji prispevkov.
 • Avtorji prispevkov se z objavo v Zgodovinskem časopisu strinjajo, da so lahko njihova besedila objavljena tudi v elektronski obliki Zgodovinskega časopisa ali posamezno.